Historie

 

ZALOŽENÍ SBORU

Sbor dobrovolných hasičů v Zástřizlech je jedním z mladších sborů v okrese Kroměříž. První pokus o založení hasičského sboru byl již v roce 1924, ale pro nepochopení obecního zastupitelstva nebyl uskutečněn a občané byli odkázáni na pomoc ze Střílek, Chvalnova a dalších vzdálených sborů.

Dne 7. 3. 1930 se konala schůze obecního zastupitelstva. Starosta obce Jakub Oprchal podal návrh na utvoření hasičského sboru v obci. Tato schůze schvaluje podaný návrh a volí 12 členný zřizovací  výbor. Do sboru se dobrovolně přihlásilo 57 hasičů, z toho bylo 28 činných a 29 přispívajících.

Byli zvoleni první funkcionáři :

                                                   Starosta sboru                 Skřivánek Eduard

                                                   Velitel sboru                     Ludva Bohumil

                                                   Jednatel                           Bránka Robert

                                                   Strojník                            Ludva Vojtěch  

 

V nově utvořeném hasičském sboru všichni přistupovali k práci s velkým nadšením a tak na prvním jednání rozhodli zakoupit novou techniku, obleky a potřebné nářadí. Byl schválen návrh na zakoupení nové motorové stříkačky. V té době se vyráběly stříkačky ruční, ale cenově nebyly o mnoho lacinější, proto se naši hasiči rozhodli pro nákup stříkačky motorové.

Byl utvořen zřizovací výbor, jehož úkolem bylo vstoupit v jednání u firem, které tyto stroje vyrábějí. Dostali nabídku od čtyř hasičských závodů, a to:  

 

                        Hasičské závody v Čechách pod Kosířem

                        Hiler vdova a syn v Brně

                        Jaroslav Chotěboř

                        Hrček a Neugebauer z Brna

 

Na schůzi za účasti všech členů bylo rozhodnuto pozvat uvedené firmy se stroji do Zástřizel, aby předvedly svoji techniku v provozu. Který stroj bude nejlépe vyhovovat podmínkám jak provozním, tak i finanční, ten bude zakoupen. Dne 21. 4. až 27. 5. 1930 přijeli do Zástřizel zástupci firem se svými stříkačkami, aby je předvedli. Byl vybrán obtížný terén s velkým převýšením. Byly zkoušeny v provozu jednotlivé stroje za účasti jak hasičů, tak všech občanů. Pro všechny to byla velká událost. Délka vedení byla 225m s výškovým rozdílem 43m. Ve stejných podmínkách pracovaly všechny stroje. Stroj od firmy Jaroslav Chotěboř měl těžkou konstrukci a pro naše kopce nebyl vhodný. Od této firmy byly zakoupeny hadice, které ve zkouškách nejlépe dopadly. Z předvedených strojů vyhovovaly dvě stříkačky a to Hiler z Brna a Hrček a Neugebauer.

Dne 3. 6. 1930 byla schůze, na které se hlasovalo, který stroj se zakoupí. Tímto hlasováním bylo rozhodnuto pro zakoupení stříkačky od firmy Hrček a Neugebauer z Brna. Dne 10. 6. 1930 se konala schůze správního výboru. Této schůze se osobně zúčastnil pan Hrček a byla dojednána koupě motorové stříkačky za cenu 24 000 kč. K tomu byl přidán dvoudílný pojízdný naviják na 400m hadic. Dalším potřebným příslušenstvím bylo zajištění hadic, pracovních a vycházkových obleků. Na uhrazení si vypůjčili ve Střílecké spořitelně částku 40 000 kč. Aby mohli tento dluh postupně splácet, pořádali taneční zábavy, hráli divadla, prováděli sbírky po vesnici.  Dne 13. Července 1930 se konala slavnost, při které byla předána motorová stříkačka za účasti správní župy hasičské.

 

Autor článku: Miroslav Buš

Historie

 

ZALOŽENÍ SBORU

Sbor dobrovolných hasičů v Zástřizlech je jedním z mladších sborů v okrese Kroměříž. První pokus o založení hasičského sboru byl již v roce 1924, ale pro nepochopení obecního zastupitelstva nebyl uskutečněn a občané byli odkázáni na pomoc ze Střílek, Chvalnova a dalších vzdálených sborů.

Dne 7. 3. 1930 se konala schůze obecního zastupitelstva. Starosta obce Jakub Oprchal podal návrh na utvoření hasičského sboru v obci. Tato schůze schvaluje podaný návrh a volí 12 členný zřizovací  výbor. Do sboru se dobrovolně přihlásilo 57 hasičů, z toho bylo 28 činných a 29 přispívajících.

Byli zvoleni první funkcionáři :

                                                   Starosta sboru                 Skřivánek Eduard

                                                   Velitel sboru                     Ludva Bohumil

                                                   Jednatel                           Bránka Robert

                                                   Strojník                            Ludva Vojtěch  

 

V nově utvořeném hasičském sboru všichni přistupovali k práci s velkým nadšením a tak na prvním jednání rozhodli zakoupit novou techniku, obleky a potřebné nářadí. Byl schválen návrh na zakoupení nové motorové stříkačky. V té době se vyráběly stříkačky ruční, ale cenově nebyly o mnoho lacinější, proto se naši hasiči rozhodli pro nákup stříkačky motorové.

Byl utvořen zřizovací výbor, jehož úkolem bylo vstoupit v jednání u firem, které tyto stroje vyrábějí. Dostali nabídku od čtyř hasičských závodů, a to:  

 

                        Hasičské závody v Čechách pod Kosířem

                        Hiler vdova a syn v Brně

                        Jaroslav Chotěboř

                        Hrček a Neugebauer z Brna

 

Na schůzi za účasti všech členů bylo rozhodnuto pozvat uvedené firmy se stroji do Zástřizel, aby předvedly svoji techniku v provozu. Který stroj bude nejlépe vyhovovat podmínkám jak provozním, tak i finanční, ten bude zakoupen. Dne 21. 4. až 27. 5. 1930 přijeli do Zástřizel zástupci firem se svými stříkačkami, aby je předvedli. Byl vybrán obtížný terén s velkým převýšením. Byly zkoušeny v provozu jednotlivé stroje za účasti jak hasičů, tak všech občanů. Pro všechny to byla velká událost. Délka vedení byla 225m s výškovým rozdílem 43m. Ve stejných podmínkách pracovaly všechny stroje. Stroj od firmy Jaroslav Chotěboř měl těžkou konstrukci a pro naše kopce nebyl vhodný. Od této firmy byly zakoupeny hadice, které ve zkouškách nejlépe dopadly. Z předvedených strojů vyhovovaly dvě stříkačky a to Hiler z Brna a Hrček a Neugebauer.

Dne 3. 6. 1930 byla schůze, na které se hlasovalo, který stroj se zakoupí. Tímto hlasováním bylo rozhodnuto pro zakoupení stříkačky od firmy Hrček a Neugebauer z Brna. Dne 10. 6. 1930 se konala schůze správního výboru. Této schůze se osobně zúčastnil pan Hrček a byla dojednána koupě motorové stříkačky za cenu 24 000 kč. K tomu byl přidán dvoudílný pojízdný naviják na 400m hadic. Dalším potřebným příslušenstvím bylo zajištění hadic, pracovních a vycházkových obleků. Na uhrazení si vypůjčili ve Střílecké spořitelně částku 40 000 kč. Aby mohli tento dluh postupně splácet, pořádali taneční zábavy, hráli divadla, prováděli sbírky po vesnici.  Dne 13. Července 1930 se konala slavnost, při které byla předána motorová stříkačka za účasti správní župy hasičské.

 

Autor článku: Miroslav Buš